yasin isminin anlami nedir

Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcı.
Yasin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh’in açıkladıkları gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teala’nın isimlerindendir
Bebek-isimleri
Bazılarına göre de Allah Teala’nın kelâmını açtığı bir söz anahtarıdır. Bakara Sûresi’nin başında hakkında yapılan açıklama genel olarak burada da geçerlidir. Yalnız burada özel olarak şu iki rivayet vardır: Birisi, İkrime vasıtasıyla İbnü Abbas’tan rivayet edildiği üzere, Ey insan! demek olmasıdır. Birisi de Saîd b. Cübeyr’den rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber’in bir ismi olmasıdır ki, “Emin ol ki sen, hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin.” hitabı bunu andırır. Şifâ-i Şeri’fte anlatıldığı üzere Nakkaş, Hz. Peygamber’den: “Benim Kur’ân’da yedi ismim vardır: ‘Muhammed, Ahmed, Taha, Yâsin, Müddessir, Müzzemmil, Abdullah” diye rivayet etmiştir. “Hakayık Tefsiri” sahibi Sülemî, Vâsıtî’den ve Cafer b. Muhammed’den: Yasin’in ya seyyid (ey efendi) demek olduğunu da anlatmıştır.

Yorumlarınızı Esirgemeyin