Güzel ahlaklı insan nasıl biridir?

Onları yürüyüşlerinden tanırız, vakarlı fakat yumuşak adımlarla yürürler. Kullukları adımlarına ve bakışlarına sinmiştir. Kaba, cahil insanlarla karşılaştıkları zaman onlara güzel sözler söylerler; zaten içlerinde kaba ve kötü söz barınamaz. Geceleri herkes uyurken onlar Rableri için ayakta dururlar ve gözyaşı akıtırlar. Onlar müsrif de değildirler, cimri de değildirler. Her harcadıkları, yerini bulur. Allah’ın yanında başka tanrılar edinmezler. Tevhidî bir anlayış bütün hayatlarını yönlendirir. Kimsenin onuruyla oynamazlar, güvenilir insanlardır. Onların yanına gittiğiniz zaman “Beni bozar, kusurumu herkesin önünde yüzüme çarpar.” endişesi taşımazsınız; çünkü onlar “emin” insanlardır. Yalan yere şehadet etmezler, faydasız işlerden sakınırlar.
guzel-ahlak-uzerine
Güzel ahlaklı insanlar, kendileri için sevdiklerini başkaları için de severler. Misafirlerine, komşularına, düşkünlere ikram ederler. Ya hayır konuşurlar yahut susarlar.
Onlar öyle bir süküta bürünürler ki, o anda yanlarına yaklaşsanız size sükütlarıyla hikmet telkin ederler.
Varlıklara eziyet verecek tarzda sert bakışla bakmazlar, gözlerinde nice cennetler barındırırlar. Siz o gözlerde adeta ruhunuzu seyredersiniz.

Yorumlarınızı Esirgemeyin